Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, heel fijn. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Rogier.live heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Rogier.live aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website. Rogier.live is statutair gevestigd aan Scheldestraat 59, 4812VJ, te Breda en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63485532. Rogier.live is per e-mail te bereiken via mail@rogier.live en voor vragen over de privacyverklaring via ook via mail@rogier.live.  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Rogier.live omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Rogier.live hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Rogier.live aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Rogier.live valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Rogier.live behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2018.  

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen.  

De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Rogier.live verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Rogier.live geen contact met je opnemen. Daarnaast is Rogier.live in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.  

Indien je geen persoonsgegevens aan Rogier.live wilt verstrekken, is Rogier.live niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Rogier.live niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van Rogier.live door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden dagelijks verstuurt.  

Cookies Rogier.live maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Rogier.live bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt.  

Tevens doet Rogier.live aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Rogier.live gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website.  

Verwijzing naar andere websites Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.  

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Rogier.live. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Rogier.live is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die